Condicions d'Ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i d'acord amb l'article 10 de la mateixa,Baldrick & Munitz , S.L. li informa que és el titular de la website www.bimimmo.com i que les seves dades són les següents: El  domicili social està situat a la localitat de Roses, ​​C/ Riera Ginjolers 123 local baix. Està proveïda amb número d'identificació fiscal B-17937731, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom  2567, Foli 159, Full GI-43518. L'adreça de correu electrònic de  contacte amb l'empresa és bimconsultors@bimconsultors.com .

USUARIS I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per la web de Baldrick & Munitz, S.L. confereix la condició d'usuaris, de manera que s'accepten, des de la navegació per les pàgines de Baldrick & Munitz, S.L., totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de Baldrick & Munitz, S.L. proporcionen gran diversitat de informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Baldrick & Munitz, S.L., per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per la web. També serà responsable de l'ús que feu de les claus d'accés que hagi obtingut amb el compliment dels formularis esmentats.
L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Baldrick & Munitz, S.L. contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la web. 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Baldrick & Munitz, S.L no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. 

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de les pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Baldrick & Munitz, S.L declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència,Baldrick & Munitz, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari. 

MODIFICACIONS 

Baldrick & Munitz, S.L es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu web. Tant pel que fa als continguts de la web, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES 

Baldrick & Munitz, S.L es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari per la seva web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de la empresa,Baldrick & Munitz, S.L. informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms del usuari. 

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l'informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal al seu disc dur. No obstant, per al accés a la web de Baldrick & Munitz, S.L. no serà preceptiva la instal·lació de cookies. 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal,Baldrick & Munitz, S.L. informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per la empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Baldrick & Munitz, S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix,Baldrick & Munitz , S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la direcció Baldrick & Munitz, S.L., C/ Riera Ginjolers 123 local baix. 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per poder utilitzar per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts. 

PROPIETAT INTELECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a Baldrick & Munitz, S.L.. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. 

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de Baldrick & Munitz, S.L.. 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Baldrick & Munitz, S.L es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. 

La relació entre l'usuari i Baldrick & Munitz, S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Baldrick & Munitz, S.L., els jutjats i tribunals propis de la ciutat de FIGUERES. POLÍTICA DE COOKIES

Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las páginas web que visitas, las cuales contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad más adelante en la página web. Los datos permiten que la página web pueda mantener su información entre las páginas, y también para analizar la forma de interactuar con el sitio.

Las cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su lugar por el navegador, lo que es información que el usuario ha introducido en el navegador o la que se incluye en la solicitud de página. No pueden ejecutar código y no se pueden utilizar para acceder a tu ordenador.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de la web. Las cookies no pueden dañar su equipo y que estén activadas ayuda a identificar y resolver los errores.

A continuación, proporcionamos más información para que se entiendan mejor los diferentes tipos de cookies que pueden ser utilizados:


- Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies del navegador hasta que se abandona la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies sirve para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso.

- Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y la página web las lee cada vez que se realiza una nueva visita. A pesar de su nombre, una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Se utilizan, generalmente, para facilitar los diferentes servicios que ofrecen las páginas web.

A continuación, publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestras webs, distinguiendo:

- Las cookies estrictamente necesarias como, por ejemplo, aquellas que sirven para una correcta navegación o las que permiten realizar el pago de bienes o servicios solicitados por el usuario o cookies que sirven para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.

- Las cookies de terceros como, por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos de contenido.

- Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico y, en aras de garantizar el mejor servicio posible al usuario, con las que los sitios webs recopilan datos estadísticos de la actividad.


Relación y descripción de cookies:

Las tablas que publicamos a continuación recogen de forma esquematizada las cookies anteriormente descritas y utilizadas en las distintas webs de Schibsted Classified Media Spain, S.L.:


COOKIES ESTRICTAMENTE NECESARIAS

ASP.NET_SessionIdIdentificador de sesión
FU_InfoCookieRecuerda si muestra la info de política de cookie
cookietestUsada para comprobar si el navegador usado acepta cookies

Garantías complementarias – Gestión de cookies:

Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos para hacerlo son diferentes para cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en el menú de ayuda de tu navegador.

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de la visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. A continuación se puede encontrar una lista de los navegadores más comunes con un enlace a la configuración de cookies y los diferentes nombres de este “modo privado”:


Internet Explorer 8 y superior; InPrivate
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 2 y superior; Navegación Privada
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es

Opera 10.5 y superior; Navegación Privada
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Google Chrome 10 y superior; Incógnito
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es


Sobre BiM Immo

BiM Consultors neix a l’any 2007 amb una voluntat emprenedora d’aportar eficiència al món de l’assessorament immobiliari i el sector de la consultoria.

Els coneixements que ens aporta la nostra formació juntament amb l’experiència adquirida durant anys ens dona un valor afegit dins les nostres àrees de negoci.

El nostre compromís en cada projecte ens permet encarar amb una gestió personalitzada cada client i cada projecte d’una manera motivant. Aquesta flexibilitat ens permet arribar a resultats òptims i clarament satisfactoris en cada cas.

 
 
 


Estem adherits al Sistema Arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.